За съда

История

 Още преди Освобождението в град Дупница е имало съд – турско съдилище, наричано Девие – меджилен, в което участвали съдебни заседатели – българи и евреи. 

Най-старите писмени сведения за този съд са намерени във ферман от 20.08.1493 г.

Дупнишкият съд е съставен в първата следосвобожденска година

от окупационните руски войски,

под ръководството на руския комисари е наречен

„Дъбнички окружний суд”.

Изграден е съдебен съвет, състоящ се от

един председател, двама членове и един секретар.

Почти веднага са застъпени и назначени съдебни заседатели.

Първият председател бил Димитър Чуков,

изпълнявал длъжността от 1879 г. до 1886 година.

Съдът е разглеждал граждански, търговски и углавни дела,

ръководейки се от турските граждански закони, от новосъздаваните български закони, по съвест, свидетелски показания и решителна клетва.

С укрепването на съдебното дело, до участие в делата започнали да допускат и защитници на подсъдимите.

До 1979 година съдът се е помещавал в стара и неудобна сграда,

не отговаряща на нуждите на съда.

Затова е проектирана и изградена новата съдебна палата,

разположена на централна улица в града,

която е тържествено открита на 02 март 1979 г.