Контакти

2600 гр. Дупница
ул. Николаевска 15
Покажи на карта
Телефонен указател
факс: 0701 50961
Адм. секретар: drs@mbox.contact.bg

Деловодства: drs_delovodstvo@mail.bg

Държавен съдебен изпълнител: sis_drs@mail.bg

Свършени Наказателни дела - 2018г.

Дела за които не се дава информация

Списъците с дела се обновяват всеки работен ден.

В сайта на Районен съд - Дупница не се дава информация за дела от следните видове:

-Развод,  дела по Закона за домашното насилие и Закона за закрила на детето. 

-Обезпечение, опис на наследство, връщане на дете.

-Заявления за издаване на изпълнителен лист/заповед за изпълнение по чл.410 и чл. 417 ГПК.

-Изнасилване, блудство, склоняване към проституция, отвличане на лице от женски пол.

 

-Разкриване на банкова тайна.

-Принудителни медицински мерки.

-Вземане и изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.64,65 НПК, разпит на обвиняем и разпит на свидетел - чл. 222, 223 НПК.

-Дела разглеждани при закрити врати.

 


Информация за тези видове дела се дава само на участниците в съответното дело, в сградата на съда след представяне на документ за самоличност.

 

Съгласно чл.64 от Закона за съдебната власт, съдебните актове на Районен съд - гр. Дупница се публикуват незабавно след постановяването им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.