Размер на шрифта

ЕЛЕКТРОННИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪДИМОСТ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

За да подадете заявление за издаване на електронно свидетелство съдимост или да осъществите достъп до Вашите заявления и свидетелства, Ви е необходим квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕГН.

 

Всички обстоятелства във връзка с издаване на електронно свидетелство за съдимост се съхраняват в информационната система на Министерство на правосъдието.

 

Информационната система за издаване на електронни свидетелства за съдимост е разработена и пусната в експлоатация от 15 февруари 2013 година, във връзка с измененията на Наредба № 8 за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

 

С помощта на системата се дава възможност на гражданите за заявяване и получаване на електронно свидетелство за съдимост, което има същата сила като издаденото в писмена форма.

 

За процедурата по заявяване и получаване на електронно свидетелството за съдимост виж на адрес: https://cs.mjs.bg