Контакти

2600 гр. Дупница
ул. Николаевска 15
Покажи на карта
Телефонен указател
факс: 0701 50961
Адм. секретар: drs@mbox.contact.bg

Деловодства: drs_delovodstvo@mail.bg

Държавен съдебен изпълнител: sis_drs@mail.bg

  • Дела с медиен интерес  
  • НОХД 648/2012 г.

Три години лишаване от свобода постанови Районен съд - гр. Дупница за К.З., обвинен за за престъпление по чл.122, ал.1 във вр. с ал.2 от НК, изразяващо се в това, че на 24.08.2010 г. в гр. Дупница в заведение „Клуб 13” е причинил по непредпазливост смъртта на ЙОРДАН БОРИСОВ СОКОЛОВ, от гр. Дупница, като смъртта е причинена с огнестрелно оръжие – пистолет марка „НS”, калибър 9 мм, със сериен номер Н77761 /собственост и законно притежаван от Зашев/.  Наказанието следва да бъде изтърпяно ефективно в затворническо общежитие от "закрит" тип. 

 

 

  • НОХД 1463/2011 г.

С оправдателна присъда, постановена на 20.02.2013 г. и потвърдена от въззивния съд, приключи НОХД 1463/2011 г., образувано по внесен обвинителен акт от Дупнишка районна прокуратура срещу Н. Е. К /известен под прякора „Коко Клисарски”/.

Според обвинението Н. К. е осъществил престъпния състав на чл.144, ал.3 във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, като за времето от 03.03.2011 г. до 18.06.2011 г. в гр. Дупница и при условията на продължавано престъпление, през непродължителен период от време, при една и съща фактическа обстановка и при еднородност на вината, се е заканил на М. В. И. – Б.от гр. Дупница с убийство /по мобилен телефон й е изпратил текстови съобщения, в които е написал, че ще я убие; пред детска градина №4 в гр. Дупница също е казал, че ще я убие и пред блок № 46А на ул. „Николаевска” е казал на пострадалата „скоро ще те убия аз тебе”/ и това заканване е възбудило у нея основателен страх за осъществяването му.

 

  • НЧХД 7/2013 г.  

На 02 октомври 2013 г. приключи делото срещу общинския съветник П.А.Д., като съдия Скоклева призна подсъдимия за невиновен в това че, на 22.11.2012 г. е разгласил позорни обстоятелства за И.Л. К., че е: „Създал обръч от фирми, любими и на братя Галеви”, че: „Не е вярно, че И. К. е дошъл в родния си град от столицата с благородна цел да управлява и помага на града, както се опитва да убеждава съгражданите си. Той е тук с единствена цел да се облагодетелства”, като клеветата е нанесена публично, разпространена чрез електронни медии и е нанесена на представител на обществеността по повод на изпълнение на функцията му и от представител на обществеността по повод изпълнение на функцията му, и че е казал унизителни за честта и достойнството на И. Л. К. думи: „Константинов е комплексар и егоцентрик, селски първенец”.

 Делото е обжалвано  пред Окръжен съд - гр.Кюстендил, където присъдата е отменена  и  делото е върнато за ново разглеждане. Възобновеното дело е с номер 16/2014г. и е приключило в ОСЗ на 11.11.2016г., с оправдателен резултат.  

 

  • НОХД 447/2013 г.

 По обвинение на РП – гр.Дупница срещу Г.И.А.от с.С., с правно основание чл.356а, във вр. с чл.333, във вр. с чл.330, ал.1 във вр. чл.17, ал.1 от НК и чл.339, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, делото е свършило с присъда от 29.05.2014г. с която РС-Дупница признава подсъдимия за виновен. На осн. чл.23, ал.1 от НК ГРУПИРА така наложените на подсъдимиянаказания, като му налага по – тежкото от тях, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 3 г.
На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното нак.за срок от 3 г.

 

  • НОХД 485/2013 г.

          На 25 ноември 2015 г. съдия Светла Пейчева не даде ход на делото, образувано по обвинение на Районна прокуратура – гр.Дупница срещу Й. К. Б. от с.К. бившата касиерка на Община ***, обвинена за присвояване на чужди пари – около 20 000 лева, собственост на Община ***.  Делото е насрочено за 25.01.2016 г., от 14.30 ч.  

 

  • НОХД 564/2013 г.

На 10.12.2013 г. съдия Ели Скоклева приключи делото срещу А.И. Б. и Н. П. Б., в качеството им на подсъдими по НОХД 564/2013 г. по описа на РС – гр.Дупница, са обвинени, затова че на 04.10.2012 г. на Главен път Е-79, на км.318+532 – КПП „Дяково” в л.а. Сеат, модел „Леон”, без надлежно разреително, са държали високо рисково наркотично вещество – 19.846 грама кокаин, с процентно съдържание на активен компонент – 70%, на стойност 4 366.12 лв. - престъпление по чл.354а, ал.3, пр.ІІ, т.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК.  

 Делото е обжалвано пред Окръжен съд-Кюстендил. Изпратено е на 27.01.2014г. 

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието.

 

  • НОХД 561/2013 г.

Съдия Светла Пейчева с Присъда от 10.01.2014 г. призна дупнишката адвокатка Е. М.Д. за виновна в това, че на неустановени дати за времето от началото на м.април 2011 г. до 20 април 2011 г. в гр.Дупница, при условията на продължавано престъпление, е извършила повече от две деяния, осъществяващи поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите деяния се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, като е съставила 12 броя неистински нотариални удостоверения върху 12 броя декларации за съгласие и образец от подпис по чл.141, ал.3 от Търговския закон, от името на сръбски граждани, на които декларации подсъдимата е поставила неистински кръгъл и правоъгълен печат и неистински подпис на нотариус Стефан Сотиров       и е изпълнила ръкописния текст в неистинския правоъгълен печат на нотариус Стефан Сотиров, положен на всяка от декларациите, изразяващ се в изписване на датата на удостоверяването, име на декларатора, местоживеенето му, регистрационен номер и събрана такса, като по този начин им е придала вид, че представляват конкретно писмено изявление на нотариус Стефан Сотиров с рег. № 293 на Нотариалната камара, като престъплението е извършено с цел декларациите да бъдат използвани пред Агенцията по вписванията, Служба по вписванията гр. Кюстендил – престъпление по чл. 308, ал.2, пр.ІІ, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, за което при условията на чл. 54 във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 1а от НК на Е.М.Д. е наложено наказание „Лишаване от свобода” в размер на 8 /осем/ месеца, отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от 3 /три/ години, считано от влизане на присъдата в сила. 

 

Присъдата на Дупнишкият районен съд подлежи е обжалване, делото е изпратено на Окръжен съд - Кюстендил на 22.04.2014г. Върнат на 6.8.2014г. с резултат изменя присъдата.

 

Присъдите по делата можете да видите в секцията за свършени съдебни дела, както и в централния интерфейс за публикуване на съдебни актове.