Банкова информация

Обслужваща банка: Централна Кооперативна Банка

 

ЦКБ АД Клон Кюстендил

BIC: CECBBGSF;

IBAN: BG04 CECB 9790 31E2 9201 00 - Транзитна сметка - Държавни такси

 

 

ЦКБ АД Клон Кюстендил

BIC: CECBBGSF; 

IBAN: BG11 CECB 9790 33E2 9201 00 - Набирателна сметка - Вещи лица, Суми по изпълнителни дела, Гаранции, Особени представители, Свидетели