Размер на шрифта

Съдебни служители

СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

 

Като представители на съдебната система, които работят интензивно с широк кръг граждани, съдебните служители следва да използват положението си като възможност да дават пример как всички граждани трябва да се обслужват любезно и с уважение.

Служителите трябва да са винаги учтиви и търпеливи с гражданите и адвокатите, представителите на медиите, съдиите и колегите си. Всички членове на обществото, които влизат в сградата на съда, заслужават равнопоставеност без предубеждения или дискриминация.

Служителите трябва да дават точна и своевременна информация. Професионализмът се основава на етично, компетентно и положително отношение към изпълнението на служебните задължения.

Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване

Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители.