Размер на шрифта

Връчване на призовки и съдебни книжа

Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа" отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на Наказателно-процесуалния кодекс и на Гражданския процесуален кодекс.

 

Списък на призовкарите:

Добри Добрев, Григор Григоров, Николай Кечев и Димитър Стоименов.