Контакти

2600 гр. Дупница
ул. Николаевска 15
Покажи на карта
Телефонен указател
факс: 0701 50961
Адм. секретар: drs@mbox.contact.bg

Деловодства: drs_delovodstvo@mail.bg

Държавен съдебен изпълнител: sis_drs@mail.bg

Влезлите в законна сила съдебни актове се публикуват съгласно чл.80, ал.1, т.10 от ЗСВ.

 

В сайта на Районен съд - Дупница не се дава информация за дела от следните видове:

-Развод, осиновявания, дела по Закона за домашното насилие и Закона за закрила на детето.

-Обезпечения, опис на наследство, връщане на дете.

-Заявления за издаване на изпълнителен лист/заповед за изпълнение по чл.410 и чл. 417 ГПК.

-Изнасилване, блудство, склоняване към проституция, отвличане на лице от женски пол.

-Принудителни медицински мерки.

-Вземане и изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.64,65 НПК, разпит на обвиняем и разпит на свидетел - чл. 222, 223 НПК.

-Дела разглеждани при закрити врати.


Информация за тези видове дела се дава само на участниците в съответното дело, в сградата на съда след представяне на документ за самоличност.