Банкова информация:

Банкова сметка за суми по изпълнителни дела свързани с публична продан.

ЦКБ АД Клон Кюстендил  

BIC: CECBBGSF    IBAN: BG11 CECB 9790 33E2 9201 00