гр. Дупница
ул. Николаевска 15
п.к.2600
Покажи на карта

КОНТАКТИ

 

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 02.12.2019 г.

 

РАЙОНЕН СЪД - ДУПНИЦА Е С НОВ САЙТ,

 

НАМИРАЩ СЕ НА АДРЕС: https://dupnitsa-rs.justice.bg/

 


ИНФОРМАЦИЯТА НА НАСТОЯЩИЯ САЙТ ЩЕ Е АКТУАЛНА

 

ДО КРАЯ НА 2019г., ОТКОГАТО ЩЕ БЪДЕ

ПРЕУСТАНОВЕН ДОСТЪПА ДО НЕГО.

 СЧИТАНО ОТ 01.01.2020
г.

 

САЙТА НА РАЙОНЕН СЪД – ДУПНИЦА ЩЕ Е НА АДРЕС 

https://dupnitsa-rs.justice.bg/. 

 

И САМО ТАМ ЩЕ ИМА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

 

 


Банкова информация

Обслужваща банка: Централна Кооперативна Банка

 

ЦКБ АД Клон Кюстендил

BIC: CECBBGSF;

IBAN: BG04 CECB 9790 31E2 9201 00 - Транзитна сметка - Държавни такси

 

 

ЦКБ АД Клон Кюстендил

BIC: CECBBGSF; 

IBAN: BG11 CECB 9790 33E2 9201 00 - Набирателна сметка - Вещи лица, Суми по изпълнителни дела, Гаранции, Особени представители, Свидетели

 

ВАЖНО !!!

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с регистрацията на РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА по ЗДДС ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че считано от 01.11.2017г., съгласно чл. 3, ал.5, т.1 б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от Държавен Съдебен Изпълнител ще се събира и ДДС в размер на 20% върху съответната държавна такса.

*/ При внасяне на суми по дела в платежното нареждане, при основание за плащане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася банковия превод./

Заповед относно регистрация по ЗДДС.

 

На основание Заповед № РД 13 - 146/03.11.2017г. на председателя на Районен съд – Дупница, във връзка с постъпило  искане от ръководителя на служба „Съдебно изпълнение“ и във връзка с организацията на работа   след извършената регистрация на съда по ЗДДС,  Ви уведомяваме, че считано от 06.11.2017г.  се определя работно време за работа с граждани на деловодството на съдебно- изпълнителната служба /стая № 11, ет.1/ на Районен съд – Дупница, както следва:

от 10.00 часа - до 15.00 часа, без прекъсване,

като обедната почивка се ползва по график!