Контакти

2600 гр. Дупница
ул. Николаевска 15
Покажи на карта
Телефонен указател
факс: 0701 50961
ел.поща:drs@mbox.contact.bg

Размер на шрифта

Анкета за общественото доверие към съдебната власт

  

  

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с публикации във в-к „Вяра” и други информационни сайтове, касаещи действията на магистрат от РС – гр.Дупница по наказателно частен характер дело № 328/2013 г., уведомяваме средствата за масова информация, че делото е приключило с присъда, като мотивите към нея са изготвени.

За улеснение, и с оглед спазване на принципа за прозрачност и публичност за дейността на съда, публикуваме протоколите от съдебните заседания, присъдата и мотивите.

 

24.04.2013 г. - открито съдебно заседание

11.06.2013 г. - открито съдебно заседание

24.09.2013 г. - открито съдебно заседание

06.11.2013 г. - открито съдебно заседание

10.12.2013 г. - открито съдебно заседание

22.01.2014 г. - открито съдебно заседание

Присъда и мотиви