Контакти

2600 гр. Дупница
ул. Николаевска 15
Покажи на карта
Телефонен указател
факс: 0701 50961
Адм. секретар: drs@mbox.contact.bg
Деловодства: drs_delovodstvo@mail.bg

Размер на шрифта

  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” – 1 щатна бройка.

 

 

Изискванията за заемане на длъжността са определени със Заповед № РД 13 – 12 от 08.02.2017 г. на председателя на Районен съд - Дупница.

 

Обява за конкурс и длъжностна характеристика за длъжността „Съдебен деловодител”.

 

Обявата е публикувана във в-к „Струма” на 09.02.2017г.

 

Съобщения във връзка с конкурса.

 

 

Образци на документи:

1. Заявление

 

2.Декларация по чл.107а КТ

 

3.Декларация по чл. 136, ал.2, т. 1 ПАС.