Контакти

2600 гр. Дупница
ул. Николаевска 15
Покажи на карта
Телефонен указател
факс: 0701 50961
ел.поща:drs@mbox.contact.bg

Размер на шрифта

 

Районен съд - град Дупница определя 27.03.2015г. за провеждане на "Ден на отворени врати"  

   През този ден ще бъде осигурен свободен  достъп на гражданите до деловодствата на съда , архивата на съда, съдебните зали. 
 
   Гражданите ще имат възможност да присъстват и на провежданите съдебни процеси в Районен съд- Дупница.
 
   Посетителите ще могат да задават въпроси на служителите във връзка с работата и организацията на съда.
 
    Надяваме се с провеждането на "Ден на отворените врати" да допринесен за увеличаването на правната култура и да увеличим доверието в работата на съдебната система.

 

 

 

 

Анкета за общественото доверие към съдебната власт