Контакти

2600 гр. Дупница
ул. Николаевска 15
Покажи на карта
Телефонен указател
факс: 0701 50961
Адм. секретар: drs@mbox.contact.bg
Деловодства: drs_delovodstvo@mail.bg

Размер на шрифта

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  

  

   Съдия Мирослав Руменов Саневски встъпи в длъжност на 13.03.2017 г. пред Общото събрание на съдиите от Районен съд – Дупница.

   Административният ръководител на съда съдия Ели Скоклева, от името на всички съдии, му пожела професионални успехи и търпение, за да приема предизвикателствата на съдебната работа.

   Със заповед на председателя на Районен съд - Дупница на съдия Саневски е определена натовареност, в съответствие с приетите от ВСС Правила за натовареност на съдиите. Доколкото в Районен съд гр.Дупница има специализация по материя, съдия Саневски ще правораздава по граждански и адм.граждански дела.                                                         

      


   

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” – 1 щатна бройка.

Изискванията за заемане на длъжността са определени със Заповед № РД 13 – 12 от 08.02.2017 г. на председателя на Районен съд - Дупница.

Обява за конкурс и длъжностна характеристика за длъжността „Съдебен деловодител”.

Обявата е публикувана във в-к „Струма” на 09.02.2017г.

 

Съобщения във връзка с конкурса.

15.03  Заповед за провеждане на първи етап от конкурса (по документи).

16.03 ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „съдебен деловодител” НА ПЪРВИ ЕТАП ОТ КОНКУРСА

24.03 Решение на Председателя на ДРС във връзка с възраженията на трима от кандидатите.