Контакти

2600 гр. Дупница
ул. Николаевска 15
Покажи на карта
Телефонен указател
факс: 0701 50961
Адм. секретар: drs@mbox.contact.bg

Деловодства: drs_delovodstvo@mail.bg

Държавен съдебен изпълнител: sis_drs@mail.bg

Размер на шрифта

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  

  

   Съдия Мирослав Руменов Саневски встъпи в длъжност на 13.03.2017 г. пред Общото събрание на съдиите от Районен съд – Дупница.

   Административният ръководител на съда съдия Ели Скоклева, от името на всички съдии, му пожела професионални успехи и търпение, за да приема предизвикателствата на съдебната работа.

   Със заповед на председателя на Районен съд - Дупница на съдия Саневски е определена натовареност, в съответствие с приетите от ВСС Правила за натовареност на съдиите. Доколкото в Районен съд гр.Дупница има специализация по материя, съдия Саневски ще правораздава по граждански и адм.граждански дела.