Контакти

2600 гр. Дупница
ул. Николаевска 15
Покажи на карта
Телефонен указател
факс: 0701 50961
Адм. секретар: drs@mbox.contact.bg

Деловодства: drs_delovodstvo@mail.bg

Държавен съдебен изпълнител: sis_drs@mail.bg

Размер на шрифта

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

   Съдия Светослав Пиронев встъпи в длъжност на 26.06.2017 г. пред Общото събрание на съдиите от Районен съд – Дупница.
Административният ръководител на съда съдия Ели Скоклева, от името на всички съдии, му пожела професионални успехи и търпение, за да приема предизвикателствата на съдебната работа.

   Със заповед на председателя на Районен съд - Дупница на съдия Пиронев е определена натовареност, в съответствие с приетите от ВСС Правилата за натовареност на съдиите. Доколкото в Районен съд гр.Дупница има специализация по материя, съдия Пиронев ще правораздава по наказателни дела.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(ЕЛИ СКОКЛЕВА)