Контакти

2600 гр. Дупница
ул. Николаевска 15
Покажи на карта
Телефонен указател
факс: 0701 50961
ел.поща:drs@mbox.contact.bg

Размер на шрифта

Районен съд - Дупница обявява конкурс за длъжността „Съдебен деловодител”

 

Районен съд - Дупница обявява  конкурс за длъжността „Съдебен деловодител” – 1 щ.бр. 

Във връзка с дадено съгласие с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 33 от 17.07.2014г., на основание чл. 343, ал.1 от Закона за съдебната власт, чл.133, ал.1 във връзка с чл.135, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилища и чл.91 от Кодекса на труда ще се проведе конкурс за назначаване на "Съдебен деловодител в Районен съд-Дупница"

 

 Обявление за конкурса

 

 Заповед за конкурса

 

                     Длъжностна характеристика

 

                     Начин на провеждане          

 

                     Образци на документи

 

                     Етичен кодекс на съдебните служители

Съдебни заседатели-мандат 2012-2017

   

С П И С Ъ К на новоизбраните съдебни заседатели, положили тържествено клетва пред Общо събрание на магистратите от Районен съд – Дупница:

 

 

 

Спаска Вергилова Гелева;

Велин Костадинов Бачев;

Сашко Спасов Пешев;

Евелина Желева Карабельова;

Исталиянка Кирилова Дойчинова;

Мария Радкова Демиревска;

Бойко Стоичков Недков;

Спаска Димитрова Кишкина;

Аделина Симеонова Крушовска;

Стефка Бориславова Харизанова;

Страхил Костадинов Спасов;

Йордан Владимиров Костадинов;

Цветелина Кирилова Захаринова;

Тодор Кирилов Десподов;

Бистра Андонова Иванова;

Емилия Томова Михайлова;

Славянка Стефанова бозовайска;

Димитричка Малинова Равенска;

Диана Бойкова Попова;

Райна Илиева Георгиева;

Георги Иванов Манов;

Анка Славева Евтимова;

Костадин Николов Терзийски;

Виолина Василева Лазова – Алхадж Ахмад;

Калинка Василева Вълева;

Надежда Костадинова Зографска – Кьосева;

Илия Павлов Чорбаджийски;

Бистра Александрова Михалкова;

Венцислава Пламенова Фролошка;

Стоян Георгиев Банчев;

Здравка Иванова Ценева;

Венера Сотирова Кюркчийска;

Василка Стоименова Вонидова;

Костадин Василев Грозданов;

Божидар Михайлов Йосифов;

Живко Крумов Лапачки;

Владимир Боянов Граховски;

Цонка Методиева Димитрова;

Василка Йорданова Овчарова;

Василка Асенова Граховска;

Анелия Асенова Сулева;

Антония Кирилова Райчева;

Весела Бойчева Попова;

Ивета Албертова Димитрова;

Йорданка Кирилова Трендафилова;

Симона Цветанова Кирилова;

Валентин Малинов Джаджаров;

Радостина Георгиева Сусанина;

Йорданка Асенова Цветанова;

Диана Тодорова Георгиева;

Красимира Йорданова Попова;

Анета Евтимова Трайкова;

Теменужка Крумова Добрева;

Камелия Николова Палева;

Ани Йорданова Паланкова;

Верка Стоилова Базиргянова;

Николай Георгиев Джоргов;

Евелина Станимирова Гиздова;

Йорданка Крумова Кацарска и

Йорданка Любомирова Челенкова.

 

Мандатът на новоизбраните съдебни заседатели започва да тече от 18.06.2012 г. и е с продължителност пет години.

Районен съд - Дупница обявява  конкурс за длъжността „Съдебен деловодител”

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с публикации във в-к „Вяра” и други информационни сайтове, касаещи действията на магистрат от РС – гр.Дупница по наказателно частен характер дело № 328/2013 г., уведомяваме средствата за масова информация, че делото е приключило с присъда, като мотивите към нея са изготвени.

За улеснение, и с оглед спазване на принципа за прозрачност и публичност за дейността на съда, публикуваме протоколите от съдебните заседания, присъдата и мотивите.

 

24.04.2013 г. - открито съдебно заседание

11.06.2013 г. - открито съдебно заседание

24.09.2013 г. - открито съдебно заседание

06.11.2013 г. - открито съдебно заседание

10.12.2013 г. - открито съдебно заседание

22.01.2014 г. - открито съдебно заседание

Присъда и мотиви